خرید آنلاین فایل*آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 89*

قیمت, نوسانات,نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام , ارزش بازاری|xpq35020243
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 89

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت قند پیرانشهر در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد