خرید آنلاین فایل*آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 88*

قیمت, نوسانات,نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام , ارزش بازاری|xpq35020243
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 88

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی اکسیر در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد