خرید آنلاین فایل*آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 89*

نوسان،, نسبت قیمت به سود، ,سود هر سهم،,بالاترین و پایین ترین قیمت، ,حجم سهام و ارزش بازاری|xpq35020243
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 89

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت فارسیت درود در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد